Cod: 300566, Str. Bucegi nr. 2, Timişoara 0256 224 401 constantin_pufan@yahoo.com

Resurse umane

Resurse umane

Resursa umană a centrului școlar este asigurată printr-un număr de 57 cadre didactice încadrate pe posturi de:

 • profesori de psihopedagogie specială
 • profesori psihopedagogi
 • profesori educatori
 • învățători-educatori
 • profesori itineranți și de sprijin
 • profesori kinetoterapeuți
 • profesori de educație fizică
 • profesori de religie
 • educatoare/profesor pentru învățământul preșcolar

Personalul didactic auxiliar este format din:

 •  Asistent social
 •  Instructori pentru educație
 •  Supraveghetori de noapte
 •  Informatician
 •  Secretar
 •  Administrator patrimoniu
 •  Contabil

Personalul nedidactic este format din:

 • Cadre medicale: medic primar, medic stomatolog, asistenţi medicali, infirmieră
 • Muncitori bucătarie
 • Muncitor întreţinere
 • Șofer
 • Spălătoreasa
 • Îngrijitor curățenie
Tags: