• Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Constantin Pufan„ Timișoara
 • Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Constantin Pufan„ Timișoara

 

Înscrieri în învățământul preșcolar, primar, gimnazial

Efective preșcolari/ elevi la grupă/ clasă, în anul școlar 2020 - 2021

Informații înscriere preșcolar/ elev

 • Certificat de orientare școlară și profesională;
 • Cerere tip completata si semnata de parinte sau tutorele copilului;
 • Certificat de naștere preșcolar/ elev;
 • Carte de identitate părinte și copil (dacă este cazul);
 • Certificat de căsătorie/ certificat de divorț/ certificat de deces/ sentință judecătoarească de exercitare a funcției părintești;
 • Certificat medical/ scrisoare medicală/ alte acte adiționale eliberate de medicul specialist;
 • Fisa educationala;
 • Fisa psihologica;
 • Fisa medicală sintetica eliberata de medicul de familie;
 • Ancheta sociala;
 • Adeverinta de venit parinti;
 • Copie dupa certificatul de grad de handicap.

Înscriere în învățământul preșcolar

Reînscriere/ înscriere înv. preșcolar 2020 - 2021

Înscriere în învățământul gimnazial

+ Alte acte specificate în metodologia de înscriere în învățământul gimnazial